1. Betalingscondities: 30% te voldoen bij opdracht, 60% te voldoen voor aflevering, 10% te voldoen binnen veertien dagen na levering.

2. Betaling van het tweede termijn van 60% dient te zijn voldaan voor de oorspronkelijk afgesproken datum van aflevering. Als op uw verzoek de levering wordt uitgesteld, dan zal deze termijn betaald moeten zijn voor de oorspronkelijk met u afgesproken afleverdatum.

3. De concrete levertijd wordt met u afgesproken. Deze bedraagt doorgaans tien weken na inmeting. Voor speciale deuren of metallic gelakte keukens dient u rekening te houden met een langere levertijd.

4. Verticaal transport is niet inbegrepen bij het bezorgen van onze keukens. Dat betekent bijvoorbeeld dat het omhoog takelen van keukens in appartementen niet tot de overeenkomst behoort. Natuurlijk kunnen wij dat in overleg met u, en tegen meerprijs, verzorgen.

5. Eventuele gebreken aan keukenmaterialen en keukenapparatuur dienen direct bij levering aan ons te worden gemeld.

6. Bij de orderbevestiging zullen wij u voorzien van een installatieplan. Het is uw verantwoordelijkheid om, voor de levering en montage van de keuken, zorg te dragen voor het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedrading en aansluitpunten door uw installateur overeenkomstig dit installatieplan.

7. Tenzij anders in de overeenkomst is vermeld is het bezorgen van de keuken aan uw adres in de prijs inbegrepen.

8. Het aansluiten en het monteren (plaatsen) van de keuken en de keukenapparatuur behoort niet tot de overeenkomst. Voor het monteren en installeren van uw keuken kunnen wij u verwijzen naar betrouwbare en deskundige partners die op basis van nacalculatie (met een uurtarief van € 40,– per uur (exclusief BTW)) die werkzaamheden voor u kunnen verrichten. Let er daarbij op dat naast montagekosten eveneens eventuele overnachtingskosten in rekening kunnen worden gebracht.